Predavanje održano u prostorijama dawetskog centra Furqan u Norrköpingu.