Prijavu, za  Druženje u prirodi  koje će se održati u periodu 11-13 maj 2018, možete popuniti i poslati na formularu koji se nalazi ispod.

Prijave za druženje primamo najkasnije do 25 aprila 2018 a uplate do 30 aprila 2018.

Neblagovremene prijave nećemo uzimati u obzir. 

Cijena za smještaj i hranu u kampu za učesnike seminara iznosi:

  • odrasla osoba –   član        S-D-O-a        650 SEK
  • odrasla osoba –  ne-član   S-D-O-a         850 SEK
  • djeca preko 10 godina                             100 SEK

 

Saglasan sam sa činjenicom da je period za prijave završen, te da postoji mogućnost ukoliko se prijavim poslije 25/4 da mi organizator neće moći omogučiti krevet za spavanje, ali da moja prijava uključuje mjesto u kampu.*
Da li ste član SDO-a? *
Ime i prezime:*
Telefon:*
-
E-mail:*
Adresa:*
Muškaraci preko 18 god:*
Žene preko 18 god:*
Muška djeca od 10 - 18 god:*
Ženska djeca od 10 - 18 god:*
djeca 0 - 10 godina*
Imena i prezimena prijavljenih (odraslih i djece)*
Naznačite planirano vrijeme dolaska na seminar u petak*
Izaberite sa kojim će roditeljem da budu smještena djeca.*
Ostalo što mislite da organizator treba znati.*
Ispunjavanjem ove prijave i njenim slanjem prihvatam da su uneseni podatci tačni te dajem saglasnost organizatoru za njihovu daljnju obradu i korištenje. Također samim dolaskom na seminar prihvatam pravila i uslove koje organizator propisuje.*