Sunday, June 23, 2024
HomeDawaProf. Hajrudin Ahmetović - Slijeđenje Kur'ana, Sunneta i Uleme

Prof. Hajrudin Ahmetović – Slijeđenje Kur’ana, Sunneta i Uleme

Video predavanje sa SDO-druženja u Malmö, Švedska 7 juna 2013 god. Prof. Hajrudin Ahmetović govori o bitnosti slijeđenja Kur’ana, Sunneta i Uleme.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments