Video predavanje sa SDO-druženja u Malmö, Švedska 7 juna 2013 god. Prof. Hajrudin Ahmetović govori o bitnosti slijeđenja Kur’ana, Sunneta i Uleme.