Friday, June 14, 2024
HomePitanja i odgovoriProklinjanje šejtana - Dr Safet Kuduzović

Proklinjanje šejtana – Dr Safet Kuduzović

Pitanje:

Mora li se šejtan prokleti kada god se spomene?

Odgovor:

Dopušteno je proklinjanje šejtana, jer ga je Uzvišeni Allah prokleo do Sudnjeg dana.
Međutim, to se ne mora uvijek činiti. Bolje od toga jeste traženje utočište od njegovog zla.
Ebu Mulejh prenosi da je jedan od ashaba jahao s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na devi pa je posrnula.
Ashab reče:” Upropašten neka je šejtan!”
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu:”Ne govori tako, jer šejtan tada postaje velik kao kuća, već reci:”Bismillah!”, a kada to kažeš, on se smanjuje sve dok ne postane malehan kao muha.
U hadisu koji prenosi Ebu Hurerje, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:”Ne vrijeđajte šejtana, već tražite kod Allaha utočište od zla koje on nosi”.

A Allah najbolje zna.

Dr Safet Kuduzović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments