Dr Safet Kuduzović, Proslava i čestitanje praznika