Predstavljamo vam najnovije predavanje hafiza Dževada Gološa, Putevi spasa