Savjeti braći o bitnosti očuvanja džemata i načinima kako očuvati džemate. Nasihat je održan u Malmeu (Švedska).