Saturday, April 20, 2024
HomeAktuelnoSavremeni način kockanja: kladionice

Savremeni način kockanja: kladionice

Sportske kladionice predstavljaju pošast koja u našoj domovini uzima sve više maha. Veliki broj ljudi, naročito omladine, svakodnevno posjećuje kladionice u kojima ostavljaju određene svote novca, ne razmišljajući da li time nanose štetu prije svega sebi, pa onda i društvu u kojem žive. Nažalost, nerijetko se u kladionicama mogu vidjeti i osobe koje prakticiraju islam, što izaziva još veću zabrinutost i ukazuje na to da se ova pošast širi u našem društvu poput maligne bolesti.

U ne tako davnoj prošlosti, osobe koje su bavile bilo kojim vidom kockanja, nalazile su se na marginama društva: na njih je upozoravano i izbjegavane su u širokom luku. Treba naglasiti i da su takve osobe bile rijetke, barem u našoj domovini, međutim, danas svaki peti srednjoškolac posjećuje kladionice, što je zastrašujući podatak. Kako bi kockanje postalo općeprihvaćen društveni trend, rušitelji čovječanstva, pored toga što su izmislili mnoge načine kockanja, nazvali su ih i privlačnim imenima, poput naziva “igre na sreću” i sl.

Svaki vjernik treba da dobro poznaje nekoliko činjenica o kockanju, odnosno o igrama na sreću, a to su sljedeće činjenice:

1. Islam strogo zabranjuje svaki vid kockanja, bez obzira kojim ga imenom ljudi zvali, a sve što se dobije na taj način smatra se haram – zabranjenim imetkom za koji će čovjek biti pitan na Sudnjem danu. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje, odvratne su stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maida, 90). Shodno ovom ajetu, a i drugim dokazima, islamski učenjaci svrstali su kocku i kockanje u velike grijehe, za koje čovjek, ako želi da mu bude oprošteno, treba da se istinski pokaje.

2. Strogo je zabranjen bilo koji vid pomaganja kladionica i saradnje sa njima: firmama nije dozvoljeno iznajmljivati prostor u kojem će se otvoriti kladionica, nije dozvoljeno zaposliti se u kladionici, nije dozvoljeno osiguravati, biti čuvar u kladionicama, pa čak nije dozvoljeno biti čistač u kladionici. Kada bi jedno društvo na ovakav način bojkotovalo bilo koji vid saradnje sa njima, kladionice bi veoma brzo nestale iz jednog društva.

3. Muslimani vjeruju da je opskrba – nafaka svakom čovjeku određena onda kada bude oživljen u utrobi svoje majke i samim tim odlazak u kladionicu i pokušaj da se na haram način “poveća” nafaka potpuno je neispravan. Štaviše, gledano sa pravnog aspekta, čovjeku koji bi eventualno na takav način i dobio imetak, ne bi bilo dozvoljeno da ga troši u onome što će njemu lično koristiti, već ga mora podijeliti za opću korist jednog društva, naprimjer siromašnim ljudima.

4. Musliman čvrsto vjeruje da će polagati račun na Sudnjem danu za svaki dinar koji je zaradio: kako ga je stekao i u šta ga je potrošio, kao što to potvrđuju vjerodostojni hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

5. Kladionice prave od čovjeka ovisnika, što se može primijetiti na svakom koraku naše zemlje, naročito kada je u pitanju omladina, koja se veoma lahko odaje pošastima, a veoma teško ostavlja stečene loše navike.

6. Doista je mnogo negativnih posljedica, kako po društvo tako i po pojedinca, koje nastaju kao plod kockanja i kladionica, a kako i ne bi kada je to djelo koje je zabranio Sveznajući Allah.

Savremena istraživanja navode da kockanje i kladionice uzrokuju veliku srdžbu i stres, a samim tim ostavljaju veliki trag na psihu čovjeka koji se time bavi, što se reflektira na zdravlje čovjeka i uzrokuje nastanak mnogih bolesti.

Statistike nam također pokazuju da kocka i kockarnice uzrokuju više od 30% kriminalnih radnji u jednom društvu.
S druge strane, koliko je samo miliona koji se bespravno uzimaju od strane ulagača u kocku i kockarnice a da ne postignu bilo šta, čime se slabi i ekonomija jednog podneblja, a jačaju profiteri na kladionicama.

Kockarnice i kocka ubijaju u ljudima duh natjecanja, ulaganja, investiranja, i odgajaju ih u svijetu snova i mašte da će i oni jednoga dana na lahak način postati bogati preko noći.

Stoga, dragi moji sugrađani, voljena omladino, znajte da smo mi stvoreni da Allahu robujemo, i da ćemo nakon smrti biti proživljeni, i račune polagati za sve što smo činili na dunjaluku. Onaj ko vjeruje u to, neće sebi dozvoliti da svoj imetak prlja kockanjem, kladionicama, igrama na sreću, jer je svjestan da je to zabranjeno i da, bez obzira šta učinio, ne može povećati nafaku koja mu je propisana.

Osoba koja je upala u zamku ovog velikog grijeha – kockanja u svim oblicima, treba da ga ostavi i da se istinski pokaje Allahu za počinjene grijehe i da čvrsto odluči da se više nikada neće vratiti tome.

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments