Reagovanje šejha Muhameda El-Arifija na šijitksu proslavu u organizaciji njihovog imama Jasira El Habiba, na kojoj su psovali i vrijeđali ashabe Allahovog Poslanika, radijallahu anhum.