Sheikh Nasiruddin Al-Albani – Ko su meleci “Kurubijjuna” (zanimljiva priča)