Sve što nije u kalupu tradicije to je odmah tzv Vehabizam dr Safet Kuduzović