Wednesday, May 29, 2024
HomeAktuelnoŽeliš li nagradu mudžahida na Allahovom putu?

Želiš li nagradu mudžahida na Allahovom putu?

ŽELIŠ LI NAGRADU MUDŽAHIDA NA ALLAHOVOM PUTU ILI NAGRADU ONOGA KOJI NEPREKIDNO DANJU POSTI, A NOĆU KLANJA NOĆNI NAMAZ?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom od svojih vjerodostojnih hadisa, spomenuo je veoma lagano djelo za koje će čovjek imati nagradu kao mudžahid na Allahovom putu ili kao onaj ko danju posti, a noću klanja noćni namaza, bez prestanka.

Koje je to djelo?

Briga o dvije veoma bitne kategorije svakog društva: briga o udovicama i briga o siromasima.

Onome ko se posveti brizi o udovicama i siromasima, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao je velike nagrade.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Onaj ko se brine za udovicu ili siromaha isti je kao mudžahid na Allahovom putu.” Prenosilac kazuje: “Mislim da je rekao: ‘Poput onoga koji danju posti, a noću klanja noćni namaz.’” (Buhari i Muslim, sa više sličnih verzija)

Poslanikove riječi: “Onaj ko se brine”, obuhvataju brigu o spomenute dvije kategorije koja se ne mora manifestirati materijalnim pomaganjem ili izdržavanjem, nego može biti i u vidu brižnosti i osiguranja materijalne pomoći od drugih imućnijih osoba, odnosno u posredovanju u pomoći ovim kategorijama.

Pod udovicom podrazumijeva se žena koja je ostala bez muža i nema ko da je izdržava.

Pod siromahom se podrazumijeva osoba koja nema dovoljno imetka za osnovne životne potrebe.

Riječima: “isti je kao mudžahid na Allahovom putu”, ukazuje se na to da će za brigu o udovicama i siromasima čovjek biti nagrađen onolikom nagradom koliku nagradu ima mudžahid na Allahovom putu.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘Poput onoga koji danju posti, a noću klanja noćni namaz ”, ukazuju na to da će onaj ko brine o udovicama i siromasima imati nagradu kao osoba koja p neprekidno posti danju i kontinuirano klanja noću.

Ovaj je hadis samo jedan od hadisa koji potvrđuje poznato pravilo koje su postavili učenjaci: “Djela čija korist je prelaznog karaktera vrednija su i bolja nego djela čija korist se vraća samo počiniocu ibadeta ili djela.”

Zato, draga moja braćo i uvažene sestre, pokušajte da na ovaj jednostavan način postignete ovu veliku nagradu! Mnogo je u našem okruženju sestara koje su udovice, a i osoba koje su siromasi. Pobrinite se o njihovim potrebama da biste zaslužili ovu veliku nagradu!

Blago li se onima koji su svoje vrijeme i svoj imetak podredili brizi o udovicama i siromasima!

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments