Predavanje održano na seminaru u Stockholmu, septembar 2015