Friday, May 24, 2024
HomePitanja i odgovoriAko ozdravim zakleo sam se na post

Ako ozdravim zakleo sam se na post

Pitanje: Zakleo sam se Allahom dž.š. da ako ozdravim da ću postiti jedan dan. Međutim prošlo je puno vremena od toga, a ja nisam u potpunosti ozdravio. Hoću li ispostiti jedan dan kako bih ispunio zakletvu?

Odgovorio šejh Halid ebu Mun’im Er-Rifa’i: “Hvala Allahu dž.š., i donosim salavat i selam na Allahovog Poslanika, na njegove drugove i sve one koji njih slijede, a potom:

Obaveza je ispunjavanje zakletve ako je se čovjek zakleo da će nešto uraditi i pri tome postavio uslov ukoliko se taj uslov ispuni (a to je u ovom slučaju ozdravljenje). Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: “Ko se zakune da će se pokoravati Allahu, neka mu se pokorava, a ko se zakune da će učiniti grijeh, nemoj da ga počini.” (Buhari)

A ako se ne ispune uslovi zakletve u potpunosti, a to je u ovom slučaju potuno ozdravljenje, kao što se može razumjeti iz pitanja, onda nije obaveza ispuniti datu zakletvu, i ovo neće biti krivokletstvo, niti će se osoba otkupljivati za krivokletstvo.

Ukoliko želiš da ispuniš zakletvu prije ispunjenja uslova kojeg si postavio, to neće skinuti sa tebe obavezu da ispuniš zakletvu kada se uslovi ispune, tj. ako sad zapostiš, moraćeš postiti opet nakon što potpuno ozdraviš, ako Allah da, jer je zakletva vezana za potpuno ozdravljenje.

Rekao je Kesani u knjizi “Bedai’ sena’i”, govoreći o vrstama zakletvi: “Ako zakletva bude uslovljena, npr. da se kaže: “Ukoliko me Allah izliječi od ove bolesti, postiću u ime Allaha mjesec dana, ili ću klanjati dva rekata, ili daću sadaku jedan dirhem….”, i slično, onda će se ispunjenje zakletve vezati za ispunjenje uslova. Ukoliko se ovaj uslov ne ispuni, onda ispunjenje zakletve nije obaveza po koncenzusu uleme. A ako se zakletva ispuni prije uslova onda se to računa nafilom (na dobrovoljnoj osnovi).”

Ovom prilikom ću skrenuti pažnju da je zakletva na ovaj način pokuđena, kao što stoji u fetwi od šejha Džibrina, Allah mu se smilovao: “Zakletva je pokuđena stvar, a njeno ispunjavanje je obaveza.”

 

Prijevod sa arapskog i obrada: Adnan Nišić

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments