Dr Safet Kuduzović i mr hfz Adnan Mrkonjić u posjeti ugroženim selima i stanovništvu BiH