Dr Safet Kuduzović: Musibet koji je zadesio BiH. Ders održan u Kralj Fahd džamiji 20/5-2014 g.