Download

Akida – Islamsko Vjerovanje Prof. Adnan Nišić

Uvod u islamsku Akidu     1. Definicija akide i njeni izvori 1. Jezičko značenje riječi Akida: Riječ Akida potiče od arapske riječi (عقد) što znači svezati, zategnuti, pričvrstiti. (Dr. Nasir El ‘Akl, Akida i islamski pokreti) 2. Opće jezičko značenje Akide jeste da je to čvrsto vjerovanje tj. ubjeđenje koje u sebi nema nimalo sumnje i nesigurnosti.  (Dr. Nasir El ‘Akl, Akida i islamski pokreti) 3. Šerijatsko značenje: a)

Zapečaćeni Džennetski Napitak

Knjiga Zapečaćeni džennetski napitak nam govori o životopisu Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi sellem. Poslanikov, sallAllahu alejhi sellem, sjajni životopis temelji se na njegovim riječima, djelima i njegovom uzornom karekteru. Aiša, radijAllahu anha, kaže: ”Njegovo ponašanje je po Kur’anu!”, a Kur’an je Allahova knjiga, Njegova univerzalna riječ – pa ko se bude tako vladao, bit će najbolji čovjek, kompletna ličnost i najvoljena osoba kod Allahovih stvorenja. Knjigu možete besplatno skinuti ovdje: