Organizator će kontaktirati svakog člana radi kontrole ispravnog učlanjenja i radi potpisa dokumenta za Autogiro.

Hvala na povjerenju.

Ime i Prezime:*
Person nr:*
Adresa:*
Telefon:*
-
E-mail:*
Samac/Familija:*
Ime Banke:
Clearing br:*
Broj Konta:*
Datum:*
Verifikacija: