Uncategorized

Hutba: Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovolja

Braćo i sestre u islamu! Današnje hutba je inša-Allah na temu Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan. Pitanje tevekkula, tj. oslanjanja na Allaha, dželle še’nuhu, jedno je od najvažnijih pitanja koja zadiru u našu akidu (vjerovanje), pa je zbog toga veoma važno da tevekkul pravilno razumijemo i primijenimo u našim životima. Tevekkul na Allaha, azze ve dželle, jejedna od najvećih imanskih obaveza i jedan od najviših stepenatevhida i isti je vezan za sve ibadete i poslove mu’mina. Tevekkuletimološki znači oslanjanje, prepuštanje, predavanje, iskazivanje svojenemoći i oslanjanje na drugog. U šerijatskoj terminologiji tevekkulima značenje pouzdanja u Allaha, subhanehu ve te’ala, oslanjanja naNjega, prepuštanje svih stvari Njemu i traženje pomoći od Njega, uzčinjenje propisanih i dozvoljenih djela i ulaganje maksimuma naporau svim hairli poslovima. Riječ tevekkul u jednini i množini, prošlom isadašnjem vremenu i u imperativu spominje se u Kur’anu na 42 mjesta. Ali prije nego bilo šta kažem na zadatu temu, saosjećajući sanašom braćom i sestrama, koji su prije nekoliko dana u Albaniji iskušani zemljotresom, koji je imao smrtne posljednice i veliku

Informacije seminar 2019

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! SDO vam želi zahvaliti na vašoj odluci da predstojeći vikend provedete sa nama na islamskom seminaru u prirodi (Katrineholm-u) . Također koristimo priliku da vam skrenemo pažnju na par činjenica, a koje će pomoći i nama kao organizatorima, i vama kao gostima, da vrijeme uz naše da’ije iskoristimo što bolje, kvalitetnije i sigurnije: 1. Roditelji su odgovorni za svoju djecu. Obzirom da se seminar održava u prirodi, mole