Tuesday, September 26, 2023
HomePitanja i odgovoriDa li žena može da uzme muževo prezime?

Da li žena može da uzme muževo prezime?

Pitanje:

Prilikom sklapanja braka uzela sam muževo prezime, jer bi zadržavanje djevojačkog prezimena uzrokovalo mnoge probleme s njegovim roditeljima; znate da je tako nešto kod našeg naroda skandalozno. Nakon toga sam saznala da mnogi učenjaci to smatraju velikim grijehom pozivajući se pri tome na hadis koji zabranjuje da se čovjek pripiše onome kome ustvari ne pripada. Allah vas nagradio!

Odgovor:

Nije legitimno da žena uzme muževo prezime iz tri razloga: Prvo, u šerijatu postoje argumenti koji ukazuju da je to zabranjeno;
drugo, to nisu praktikovale prve generacije; i, treće, time se oponašaju nevjernici, od kojih su muslimani i usvojili taj običaj, a muslimanima je zabranjeno oponašanje nevjernika. Ako znate da vraćanje muževog prezimena neće imati negativne posljedice i da neće poremetiti porodične odnose, dobro je da to učinite i da se iskreno pokajete, u protivnom, trebate učiniti iskreno pokajanje, a Allah prašta i milostiv je.

Dr. Safet Kuduzović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments