Saturday, April 13, 2024
HomeStudijeVjerovanje u Allaha s.w.t.

Vjerovanje u Allaha s.w.t.

Lekcija br. 6

Vjerovanje u Allaha s.w.t.

 

Video “Vjerovanje u Allaha s.w.t.”

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

 

 

Vjerovanje u Allaha s.w.t.

(Tevhid)

1. U hadisu kojeg bilježei Buharija i Muslim, Allahov Poslanik s.a.w.s. je upitao ashabe: ”Poslanik s.a.w.s. je upitao ashabe: ”Znate li šta je Iman u Allaha Jedinog?”

Da bi ispravno shvatili vjerovanje u Allaha dž.š. moramo pojasniti značenje riječi Allahovog Poslanika s.a.w.s. (بالله وحده) – ”…u Allaha Jedinog”.

Ovom riječju Allah dž.š. opisuje sebe na nekoliko mjesta u Kur’anu:

a) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

”Reci: On je Allah Jedan”

b) قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ

”Reci: Samo je On Bog Jedan” (El-En’am, 19.)

c) لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

”Ko će imati vlast toga dana? Allah, Jedini i Svemoćni!” (El-Mu’min, 16.)

Otuda i Allahova lijepa imena El-Ehad (الأحد) – Jedan i El-Vahid (الواحد) – Jedini.

Ova riječ se često može naći i u hadisima u kojima Allahov Poslanik s.a.w.s. Allaha opisuje Njegovim Uzvišenim Svojstvom Jednoće:

”Neće niko od vas na propisan način abdestiti, a zatim reči: Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih vrata i ući će na koja hoće vrata u džennet.’0′ (Muslim)

Allahovo svojstvo Jednoće u Kur’anu i sunnetu Poslanika s.a.w.s. ukazuje na Allahovu Jednoću u tri stvari:

1 – Allahova Jednoća u Stvaranju svega i Njegeovom Vladanju svim, tj. da je On Gospodar svega – TEVHIDU RUBUBIJE

2 – Allahova Jednoća u ibadetu – TEVHIDUl ULUHIJE

3 – Allahova Jednoća u Njegovim lijepim imenima i Uzvišenim savršenim svojstvima – TEVHIDUL ESMAI VE SIFAT

 

2. Iz prethodno rečenog možemo reći da je Iman u Allaha:

Vjerovanje da je Allaha dž.š. Jedini Tvorac svega, da je On Jedini Gospodar i Jedini Vladar svega što je stvorio; da On Jedini zbog toga zasližuje da mu se čini ibadet; i da samo On Jedini ima potpuno lijepa imena i savršena svojstva.

 

3. Tevhidu rububije je vjerovanje da je Allah dž.š. Jedini Tvorac, Gospodar, Vladar, Obskrbitelj svega, Onaj koji iz neživog stvara živo i ornuto, Koji se o svemu brine.

Dokazi:

a) الحمد لله رب العالمين

”Hvala Allahu Gospodaru svjetova.” (El-Fatiha, 2.)

 

b) لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ

”Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemji!” (Al-Baqara, 255., Ajetul Kursij)

 

A da postoji više vladara, gospodara i tvoraca, sem Allaha dž.š. u svemiru bi vladao haos, kao što kaže Uzvišeni:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

”Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se.” (El-Enbija, 22.)

 

4. Tevhidu rububije bez priznavanja ostala dva tevhida nije dovoljan. Mušrici Mekke priznavali su ovaj Tevhid, ali su negirali druga dva tevhida, pa time nisu prestali da budu nevjernici:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

”A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: ”Allah!” Pa kuda se onda odmeću?” (Az-Zuhruf, 87.)

 

5. Allah nas je stvorio radi drugog tevhida, tj. Tevhudul Uluhije, da samo Njega Jedinog obožavamo:

a) ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

”To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato se Njemu klanjajte.” (Al-En’am, 102.)

b) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju (ibadet čine)” (Ad-Darijat, 56.)

 

6. Zbog Tevhidul Uluhije Allah dž.š. je slao Poslanike a.s., da bi objasnili ljudima kako i na koji način da Allahu dž.š. upućuju ibadete:

a) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: “Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!” (El-Enbija, 25.)

b) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se klanjajte, a kumira (Taguta) se klonite!” (An-Nahl, 36)

 

7. Ibadet je sve ono što Allah dž.š. voli i čime je zadovoljan od unutrašnjih djela (djela srca) i vanjskih djela.

Svaki ibadet mora biti rađen iz tri razloga:

iz ljubavi prema Allahu dž.š.

zbog nade u nagradu od Allaha za to djelo

iz straha od kazne koju je Allah dž.š. pripremio za one koji ostave taj ibadet.

U knjizi ”Me’aridžul kubul” od Hakemija prenosi se mišljenje selefa:

”Ko Allaha bude obožavao samo iz ljubavi prema Njemu, taj je otpadnik. Ko Ga bude obožavao samo nadajući se džennetu, taj je murdžija. Ko Ga bude obožavao samo iz straha od kazne, taj je harurija (haridžija). A ko Ga bude obožavao iz ljubavi, sa nadom i strahom taj je mu’min muvehid.” (Treće poglavlje: Značenje ibadeta)

 

8. Dokazi za Tevhidul Uluhije:

a) إياك نعبد وإياك نستعين

”Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo.” (El-Fatiha, 5.)

b) اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

”Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!” (Al-Baqara, 255., Ajetul Kursij)

 

9. Tevhidul Esmai ve Sifat je vjerovanje da Allah Jedini posjeduje Savršena svojstva i da On ima najljepša imena. Ehli sunnet opisuje Allaha s.w.t. onako kako je On Sam Sebe opisao u Kur’anu, ili ga je opisao Poslanik s.a.w.s. u sunnetu.

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

”Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima.” (Al-‘Araf, 180.)

 

10. Dokazi za ovaj tevhid:

a)  ليس كمثله شيء

”Niko nije kao On.” (Aš-Šura, 11.)

b) ولم يكن له كفوا أحد

” i niko Mu ravan nije.” (Al-Ihlas, 4.)

 

11. Da bi ovaj vjerovanje u ovaj tevhid bilo ispravno trebamo se čuvati 4 stvari:

1 – Tešbiha – upoređivanja Allahovih imena i svojstava sa imenima i svojstvima stvorenja;

2 – Te’vila – iskrivljenog tumačenja Allahvoih imena i Njegovih svojstava, suprotno od onoga što je došlo u Kur’anu i Sunnetu.

3 – Ta’tila – negiranja Allahovih imena ili svojstava koja su spomenuta u Kur’anu i sunnetu

4 – Tekjifa – ulaženje u kakvoću Allahovih imena i svojstava, o čemu ništa nije došlo u Kur’anu i sunnetu.

 

12. Govor Imama po pitanju Allahovih imena i Njegovih savršenih svojstava:

a) Imam Ebu Hanifa, rhm:

”On ima Ruku, Lice i Nefs (Svoje Biće), kao što je to Allah Uzvišeni spomenuo u Kur’anu. Pa ono što je Allah spomenuo u Kur’anu o Ruci, Licu i Nefsu to su Njegova svojstva bez ulaženja u njihovu kakvoću. Pa nećemo reći da je Njegova Ruka Njegova moć ili blagodat, jer bi to bilo iskrivljivanje Allahovih svojstava, a to je govor Kaderija i Mu’tezila” (Fikhul Ekber, Akida četvorice imama – Dr. Muhammed El Humejs, str. 6)

 

b) Imam Malik, rhm:

”Uzdizanje (Allahovo) je poznata stvar, a način uzdizanja je nepoznat. Vjerovanje u to je obaveza, a pitanje o načinu je novotarija.” (Bilježi Lelekai u ”Usulu ‘itikad” i Bejheki u ”El-Esmai wes Sifat”)

 

c) Imam Šafija, rhm:

”Zaista je Allah Uzvišeni je iznad Svoga Arša na nebesima, približava se Svojim stvorenjima kako On hoće. I zaista se Allah Uzviženi spušta na dunjalučko nebo kako On hoće.” (El ‘Uluv od Zehebija, 120. str.)

 

d) Imam Ahmed, rhm:

”Ko ustvrdi da Allah dž.š. ne govori takav je nevjernik.” (Es-Sune od Abdullaha ibn Ahmeda ibn Hanbela, 71. str.)

”Opisujte Allaha onako kako je On Sam Sebe opisao, a negirajte ona svojstva koja je On Sam Sebi negirao.” (Menakib El Imam Ahmed, 221. str.)

 

13. Allah dž.š. nas je obavijestio o Njegovih 99 imena:

Rekao je Poslanik s.a.w.s: ”Allah ima 99 imena, stitinu manje jedno, ko ih spozna ući će u džennet.” (Buharija i Muslim)

Spoznati Allahova dž.š. imena znači:

a) naučiti ih napamet;

b) naučiti njihovo značenje;

c) ponašati se u skladu sa značenjem tih imena

d) doviti Allahu dž.š. sa tim imenima.

 

Korištena literatura:

1. Me’aridžul kubul, Imam Hakemi

2. Iman – suština, temelji, negacija, Dr Muhammed Nu’ajm Jasin

3. Akida četvorice imama, dr. Muhammed El Humejs

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments