Friday, June 14, 2024
HomeHadis danaHadis dana - dobra djela

Hadis dana – dobra djela

Prenosi Ebu-Zerr, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

Ne omalovažavaj ništa od dobrih djela, pa makar to bilo da sretneš svoga brata vedra lica.[1]

 

  Biografija ravije:

  • Ebu-Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu, je časni ashab, jedan od zahida i muhadžira. Rano je primio islam, ali je kasno obavio hidžru te nije učestvovao u Bici na Bedru. Učinio je mnogo plemenitih djela. Preselio je 32. god po Hidžri,  za vrijeme hilafeta Osmana, radijallahu anhu.

 

         Kratki komentar hadisa:

Poučava nas ovaj hadis da musliman ne treba potcjenjivati ono što Šerijat smatra dobrim. Takođe, poučava nas da musliman prilikom susreta sa svojim bratom muslimanom bude veseo i nasmijan, jer ljudi umanjuju značaj ovog djela i potcjenjuju ga a ne znaju kakav uticaj ima. Susretanje muslimana na takav način budi osjećaj ljubavi i radosti. A vanjski izgled čovjeka govori o njegovoj unutrašnjosti.

Pouke hadisa:

  1. Neomalovažavanje dobrog djela pa makar ono bilo sasvim neznatno.
  2. Podsticanje na blagost i vedrinu lica u ophođenju sa prijateljima.
  3. Podsticanje na ono što jača bratske i islamske veze.

 

 

 

 

 


[1]  Muslim (4/2026), Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Preporučljivost vedra lica kod susreta.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments