Allah dž.š. je Kur’an učinio lahkim za učenje i pamćenje, kao što Uzvišeni kaže: ”A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku…” (Al-Qamar, 17.)

Ovaj video je samo jedna potvrda toga. I pored teškog stanja u kome se nalazi, ovaj hafiz je ostavio bez teksta sve u studiju, i natjerao suze na oči svima, pa čak i kamermanu.