Svi oni koji žele da učestvuju u vakufu škola kurana Bos. Krupa i na taj način pomognu ovo hajirli djelo, mogu se obratiti  na sljdeće brojeve telefona:

Za BiH

Hajrudin +38762673386
Šejh Muharem +38762297874

Za dijasporu

Dzevdet +436803230337 (austrija)

e-mail: skolakuranabk@hotmail.com

Posjetite: