Ispiti za prvi semestar 2014. godine

Šerijatska akademija  ”Ibn Kesir”

Prvi ispitni rok iz oba predmeta za redovne studente:

 

a) Prvi ispit i za braću i sestre:  –  Ponedeljak 05. maj 2014. u 17:30h u prostorijama SFM – (maksimalno 30 poena)

b) Drugi ispit za braću i za sestre: Subota 21. juni 2014. u 16:00h u Geteborgu (mjesto će naknadno biti saopćeno) – (maksimalno 70 poena)

 

Ispitni rok za vanredne studente, koji ći imati samo jedan ispit:

Subota 21. juni 2014. u 16: 00 u Geteborgu (mjesto će naknadno biti saopćeno) – maksimalno 100 poena.

 

 

Drugi ispitni rok iz oba predmeta za redovne i vanredne studente(za sve koji su propustili prvi rok, ili ga nisu prošli)

– Subota 06. septembar 2014. u 16:00h u Geteborgu (mjesto će naknadno biti saopćeno) – (maksimalno 100 poena)

 

Napomena: Za prolaz iz svakog predmeta potrebno je osvojiti najmanje 60 poena.

 

Allah vas pomogao! AMIN!

Uprava akademije