Friday, June 21, 2024
HomeHadis danaHadis dana - islamski adabi jedenja

Hadis dana – islamski adabi jedenja

Kaže Omer ibn Ebi-Seleme:

“Bio sam pod skrbništvom Allahovog Poslanika, salalahu alejhi ve sellem (i jednom kada smo jeli) uzimao sam rukom hranu sa svih krajeva zdjele. Pa mi reče: ‘O mladiću, reci bismillah, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe.‘”[1]

         Biografija ravije:

Omer ibn Ebi-Seleme ibn Abdulesed el-Mahzumi je plemeniti ashab, majka mu je Ummu Seleme, žena Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Rođen je druge godine po Hidžri, i odgajan je u kući Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Postavio ga je Alija, radijallahu anhu, namjesnikom Bahrejna. Preselio je u Medini 83. god. po Hidžri, radijallahu anhu.

Kratki komentar hadisa:

U ovom hadisu se skreće pažnja na nekoliko islamskih adaba jedenja o kojima treba voditi računa. Od tih adaba je: izgovaranje bismile prije jela i jedenje desnom rukom. Ovo je dokaz zabrane jedenja i pijenja lijevom rukom, jer je to djelo šejtana, a muslimanu je naređeno da se kloni puta fasika (griješnika) a da ne govorimo šejtana. Dodao je Naf’i, jedan od prenosilaca hadisa, uzimanje i davanje (desnom rukom). A isto tako od tih adaba je da musliman jede hranu koja mu je najbliža.

 

         Adabi jedenja i pijenja:

  1.  Izgovaranje bismile prije jela je mustehab.
  2. Ako zaboraviš reći bismillah na početku jela, reci bismillahi evvlehu ve ahirehu.
  3. Kada jedeš, jedi desnom rukom, a isto tako kada piješ.
  4. Reci elhamdulillahi poslije završetka jela i pića.
  5. Kada sjedneš da jedeš jedi ono što je ispred tebe.[1]   Buharija (5/2056), broj 5376, Knjiga o hrani, poglavlje: Izgovaranje bismile prilikom jela, i Muslim (3/1599), broj 2022, Knjiga o piću, poglavlje: Adabi jela i pića i propisi vezani za njih.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments