Friday, June 21, 2024
HomeAktuelnoKako je imam Ševkani tragao za znanjem?

Kako je imam Ševkani tragao za znanjem?

Kako je imam Ševkani tragao za znanjem?

Veliki islamski učenjak, muhaddis, fakih i kadija Muhammed ibn Ali Ševkani je rođen u jemenskom gradu Ševkanu 1173./1758. godine, a na ahiret je preselio 1250/1834. godine. U svom djelu El-Bedru-t-tali iznosi veoma zanimljive detalje o svom odgoju, obrazovanju i naučnom radu. a ono iz čega možemo uzeti pouku jeste šejhov odnos prema nauci. Od ranog djetinjstva kadija Ševkani je satima učio i izučavao nauku, da bi nakon stjecanja adekvatnog nivoa znanja počeo da predaje učenicima. Sate i sate, dane i dane, mjesece i mjesece, godine i godine svog života je utrošio na Allahovom Putu, šireći svjetlo šerijatske nauke, Allah mu se smilovao.

Šejh Ševkani kazuje o svom putu traženja znanja (zbog svoje poniznosti i skromnosti, šejh je o sebi govorio u trećem licu):

„U toku jednog dana i noći imao je oko trinaest časova. Jednim dijelom su to bila predavanja njegovih učitelja koje je slušao, a drugi dio tih predavanja su bila ona koja je on održavao svojim učenicima. Dugo vremena je tako radio, da bi nakon toga napustio slušanje predavanja učitelja kako bi podučavao učenike. Njegovi učenici su od njega svakog dana slušali predavanja iz više od deset različitih predmeta. Ponekad bi jedan dio ovih predavanja zajedno držao. Ti predmeti su bili: tefsir, hadis, metodologija, sintaksa, morfologija, semantika, stilistika, logika, islamsko pravo, dijalektika i kvantitativna metrika.“ (Izvor: Eš-Ševkani, El-Bedru-t-tali, izdavač: Es-Seade, 1326. II,/218.)

Istovremeno s sticanjem novih znanja i podučavanjem učenika, imam Ševkani je odgovarao na pitanja i izdavao fetve na pitanja koja su dolazila iz Sanae i drugih okolnih gradova punih dvadeset godina. Kasnije se prihvatio dužnosti kadije (šerijatskog sudije) u gradu Sana. Dužnost kadije je obavljao sve do svoje smrti. Kada je preselio na ahiret, iza sebe je ostavio 114 djela, Allah mu se smilovao i uveo ga u Džennetu-l-Firdevs.

Pripremio: Nedim Botić

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments