Komentar hadisa o nepravdi – kurra hfz. Dževad Gološ prof. Predavanje održano 16 maja 2015 godine u Mostaru.