Savjeti za one koji žude za Allahom i onim svijetom, prof Hajrudin Ahmetović