Friday, May 31, 2024
HomeAktuelnoKomentar sure En-Nebe' (1)

Komentar sure En-Nebe’ (1)

Sura En-Nebe’ mekkanska je sura. Nalazi se u zadnjem džuzu Kur’ana i sedamdeset osma je kur’anska sura po redoslijedu Kur’ana. Ima 40. ajeta.

Uzvišeni Allah počinje ovu plemenitu suru riječima: ”O čemu oni jedne druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro, oni će saznati sigurno! I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno! Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stubovima, i vas kao parove stvorili, i san vaš počinikom učinili, i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazidali, i svjetiljku plamteću postavili? Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje, i bašče guste.“ (Prijevod značenja En-Nebe, 1  16)

 

Komentar: 

O čemu se to mnogobošci međusobom raspituju? Doista se oni raspituju o velikoj vijesti, izuzetno velikoj vijesti! Ta vijest odnosi se na poslanicu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. da je on Allahov poslanik i da mu je objavljen Kur’an u kojem se spominje Sudnji dan i proživljenje, u kojem se naređuje obožavanje samo Allaha, Jedinog, Onoga koji sudruga nema, a, uistinu, Kur’an je sama istina, laž mu ne može prići ni sprijeda ni straga. Jedna skupina mekanskih mnogobožaca povjerovala je u Poslanikovu poslanicu, drugi su je zanegirali, a treći su se dvoumili, a zasigurno će svi oni, onda kada nastupi Sudnji dan, jasno uvidjeti istinitost Kur’ana i svega onoga o čemu govori Kur’an, tada će uvidjeti pogubnost svoga neslijeđenja Kur’ana. Sve će to vidjeti jasno svojim očima! Sudnji dan sigurno će nastupiti! Uzvišeni Allah je Svemoćan i On će dati i da nastupi Sudnji dan. On je moćan da ponovo proživi ljude, kao što je On Svojom moći Zemlju posteljom učinio, tj. pogodnom za stvorenja da stanuju na njoj, da ljudi na njoj siju i ubiru s nje raznorazno bilje i drugo što im je potrebno! Svojom moći je i planine učinio stubovima koji Zemlju pridržavaju da se ne pomjera i kreće! Svojom moći Uzvišeni je i nas u parovima stvorio, tj. muškarce i žene kako bismo imali potomstvo čime bi se održala ljudska vrsta na dunjaluku! Svevišnji Allah je Svojom moći san našim počinkom učinio, da odmorimo svoje tijelo! Noć nam prekrivačem učinio, koja nas skriva poput naše odjeće, a dan nam je učinio vidnim kako bismo mogli privređivati opskrbu. Osim toga, On Uzvišeni je iznad nas sedam snažnih nebesa skladno stvorio! Na našem dunjalučkom nebu postavio je Sunce koje osvjetljuje cijeli dunjaluk poput plamteće svjetiljke! Iz oblaka nam spušta korisnu čistu kišu putem koje izniču žitarice i raznorazno bilje, cvjetaju bašče ispunjene brojnim stablima raznovrsnih plodova!

 

Poruke prvih šesnaest ajeta sure En-Nebe

●  Brate muslimanu, velika vijest koja je potresla cijeli svijet bila je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah putem ovog Poslanika izveo je svijet iz tmina širka u svjetlo imana! Pa slijedimo li našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koliko bismo trebali? Da li ga više volimo i od nas samih? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Niko od vas neće u potpunosti vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegova djeteta, i njegova roditelja, pa i svih ljudi.“ (Buharija i Muslim od Enesa, radijallahu anhu) Ukoliko je kamenje nazivalo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, selame – kako stoji kod Muslima u hadisu Džabira b. Semure – i ukoliko je palmin panj plakao za Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što mu je sagrađen minber i ukoliko ga je brdo Uhud voljelo, pa šta je s nama, dragi brate?! Jesmo li mi odgojili svoje duše da svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, volimo više od svih ljudi, pa i sebe samih?

●  Također, objava Kur’ana bila je velika vijest! Ovim Kur’anom, od samoga početka njegove objave do dana današnjeg, Allah njime uzdiže jedan narod, a drugi spušta i ponizuje! Međutim, ono što nas interesira jeste da lismo mi, dragi brate, prihvatili ovaj Kur’an, pa ga čitamo, učimo, razumijevamo, radimo po njemu, ponašamo se u skladu sa njegovim naredbama? Jesmo li svoj moral uskladili s Kur’anom? Svaki od nas neka se preispita se, a zatim neka požuri Kur’anu, učeći ga i postupajući po njemu.

●  Čovječe, pogledaj u kosmos oko sebe, pogledaj kako je skladan! Zar svojim skladom ne ukazuje na Svemoć Gospodara, Allaha, subhanehu ve te’ala? Pogledaj: Zemlja poput prostirke, planine stubovi postojani, raznolika stvorenja, noć i dan, sedam nebesa bez stubova podignuta, Sunce koje svijetli i obasjava, kiša i voda, žitarice, bilje i rastinje šaroliko i mnogo još drugo što tvoje srce ispunjava strahom od Allaha, subhaneh, i neizmjernom ljubavi prema Njemu Uzvišenom! Zato nastoj da si stalno u pokornosti svome Gospodaru! Znaj da ova stvorenja slave i veličaju Allaha, zahvaljuju Mu se na sebi svojstven način!

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments