Sunday, June 23, 2024
HomeAktuelnoPečat poslanstva

Pečat poslanstva

Pečat poslanstva koji je spomenut u prijašnjim objavama, a koji će posljednji poslanik imati na svojim leđima među plećkama, spominje se u mnogim predajama i opisan je do u detalje.

To je biljeg veličine prepeličijeg ili golubljeg jajeta okružen dlačicama, istaknut da se može osjetiti ispod odjeće, kako nam to prenosi Ebu Zejd el-Ensari, radijallahu anhu, koji kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike mi reče: ‘Ebu Zejde, približi se i stavi ruku na moja leđa.’ Kada sam stavio ruku na leđa, osjetio sam pod prstima poslanički pečat, koji je izgledao kao nekoliko sakupljenih dlačica.”

A u vezi s poslaničkim pečatom, Ebu Burejde, radijallahu anhu, prenosi veoma interesantnu zgodu: ”Kada je Selman el-Farisi došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, neposredno nakon hidžre i donio svježe datule i stavio ih pred njega, sallallahu alejhi ve sellem, on ga upita: ‘Selmane, šta je ovo?’ ‘Sadaka tebi i tvojim drugovima’, odgovori Selman. ‘Digni to, jer mi ne jedemo sadaku’, reče Poslanik. Naredni dan Selman ponovo donese svježe hurme i stavi ih ispred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Šta je ovo, Selmane?’, upita Poslanik. ‘Poklon tebi’, odgovori Selman. ‘Jedite’, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem svijim drugovima. (Selman je poznavao prijašnje objave i u njima je našao opis posljednjeg poslanika, odnosno znao je tri znaka: ne jede sadaku, a jede poklon i pečat poslanstva, te je našao dva, a treći će tražiti i iščekivati da ga vidi.)

Nedugo zatim otkrio je Selman i treći dokaz, vidio je pečat poslanstva te primio islam i postao musliman. Selman je bio rob kod jednog jevreja u Medini i radio je u palminjaku pa ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otkupi iz ropstva zbog primanja islama i to za 200 palminih sadnica koje sabraše ensarije.

Ali vlasnik postavi težak uvjet: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će svojom rukom zasaditi sadnice, a Selman treba da radi u tom palminjaku sve dok te palmine sadnice ne daju svoj plod, pa tek kada sve palme rode, onda će Selman biti slobodan.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lično je zasadio sadnice, ali jednu sadnicu zasadi Omer, radijallahu anhu, želeći da pomogne. Allah Uzvišeni dade da sve sadnice odmah dogodine rode, izuzev jedne, iako je najkraći mogući period za najbolju vrstu palme 3 godine. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dođe i vidje da jedna palma nije rodila te upita: ”Šta je sa ovom palmom?”, na to mu Omer, radijallahu anhu, odgovori: ”Ja sam je zasadio, o Allahov Poslaniče.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pristupi, izvadi je i ponovo zasadi te i ona dogodine dade plod i Selman postade slobodan.

Ovaj događaj ubraja se u mudžize (nadnaravna djela) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Za ovaj otkup Selman se odužio ensarijama kada je svojim prijedlogom u bitki na Hendeku pomogao u odbrani Medine i njenih stanovnika.

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments