Dva odgovora na pitanje o kremi za lice i pricanje u kupatilu.

Odgovori sa druženja u Norrköpingu.