Predavanje sa druženja u Halmastadu na temu pripremanje za smrt.

Prof. Hajrudin Ahmetović