SvedskaDawetskaOrganizacija vam predstavlja hutbu “Lijenost” od brata Hajrudin Ahmetovic.

www.s-d-o.org