SvedskaDawetskaOrganizacija vam predstavlja video predavanje od brata Hajrudin Ahmetovic -.”Jedinstvo muslimana u džematu i koje su dužnosti i propisi imama i vodje”
www.s-d-o.org