Wednesday, May 29, 2024
HomeStudijeMekkanske i medinske sure

Mekkanske i medinske sure

Lekcija 7

Mekkanske i medinske sure

youtubdownmp3image_doc

 

 

Mekkanske i Medinske sure

Poslanik s.a.w.s. je za vrijeme objave živio u dva grada Mekku i Medinu. Objava mu je stizala u oba grada, ponekad i kada bi bio na putovanju, u različitim godišnjim dobima, u različitim dijelovima dana itd.

Islamski učenjaci su do u detalje ispitivali kada je neki od ajeta objavljen, zbog koristi poznavanja toga.

Na primjer muslimani su u vrijeme mekkanske objave bili manjina, pa tako i ajeti koji su tada spušteni objašnjavali su i stanje i propise muslimana dok su nejaki, i kakav njihov odnos treba biti prema ostalima. Dok se u Medini to stanje promijenilo, i muslimani su postali jači, pa su dobili i državu. Tako da ajeti koji su tada objavljivani sadržavali su u sebi propise koji se tiču muslimanske zajednice koja ima snagu i vlast.

 1. Ko je su to Mekkanske, a koje Medinske sure?

Najveći broj islamskih učenjaka smatra da su sve sure objavljene prije hidžre Mekkanske sure, a da su sve sure objavljene nakon hidžre Medinske sure, pa makar i neki ajeti ili dijelovi tih sura bili objavljeni u Mekki, prilikom boravka Poslanika s.a.w.s. u Mekki nakon oslobađanja Mekke.

Broj Medinskih sura je 20, Mekkanskih je 82, a za njih 12 učenjaci su se razišli da li su Mekkanske ili Medinske.

 

 1. Karakteristike Mekkanskih sura:

 

 • Svaka sura u Kojoj ima riječ ”Kella” je Mekkanska
 • Svaka sura u kojoj ima Sedžda tilavet ona je Mekkanska
 • Svaka sura koja počinje sa zakletvom Allaha dž.š.
 • Mekkanska je i svaka sura koja počinje pojedinačnim harfovima poput ”Elif-lam-mim”, osim sura Al-Baqara i Ali ‘Imran, koje su Medinske i sure Ra’d za koju se ulema razišla
 • Svaka sura koja počinje sa ”El-Hamdu” jeste Mekkanska
 • Svaka sura koja u sebi ima priče o poslanicima a.s. je Mekkanska, osim sure Al-Baqara
 • U njima je akcenat na islamsku akidu, tevhid, opasnost širka, opis dženneta i džehennema,
 • U njima ima malo ajeta o šerijatskim propisima
 • Ajeti i sure su dosta kratke, ali se koriste sadržajne riječi

 

 

 1. Karakteristike Medinskih sura:

 

– Svaka sura u kojoj je ”Ja ejuhellezine amenu”, a u njoj nema ”ja ejuhen-nas” je Medinska

– Svaka sura u kojoj su spomenuti munafici

– Svaka sura u kojoj se spominje šerijatska kazna, ili farzovi, ili propisi džihada

– Ajeti i sure su dugi

 

 

 1. Koristi poznavanja Mekkanskih i Medinskih sura:
 • Spoznaja koji ajeti su derogirani, a koji su derogirajući
 • Poznavanje mjesta objave neke sure pomaže u shvatanju propisa u ajetu i značenja samog ajeta, i na koga se ti ajeti odnose
 • Spoznaja stepena i metoda u davetu
 • Bolje shvatanje sire Allahovog Poslanika s.a.w.s. i periode kroz koje je prolazio i sa kakvim iskušenjima se suočavao s.a.w.s.
 • Spoznaja postepenosti objavljivanja i da to nije moglo doći osim od strane Sveznajućeg, Kome ništa skriveno nije

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments