Sunday, July 21, 2024
HomeAktuelnoMijenjanje nijjeta u namazu

Mijenjanje nijjeta u namazu

Pitanje: Da li je dozvoljeno promijeniti nijjet u toku namaza?

 

Odgovor: Promjena nijjeta može biti: 1) iz posebnog namaza ka posebnom namazu, 2) ili iz općenitog namaza ka posebnom namazu i u ovim slučajevima nije dozvoljeno mijenjati nijjet, i 3) može biti promjena nijjeta iz posebnog namaza ka općenitom u čemu nema smetnje.

Primjeri spomenutog

Promjena nijjeta iz posebnog namaza ka posebnom namazu:

Klanjač želi da promijeni nijjet duha-namaza u sabahske sunnete koje želi time da naklanja. Donio je tekbir i zanijetio da klanja dva rekata duha-namaza pa se sjeti da nije klanjao sabahske sunnete i želi da ova dva rekata duha-namaza promijeni u dva rekata sabahskih sunneta. Ukoliko bi tako postupio to mu ne bi bilo ispravno jer za sabahske sunnete nijjet treba donijeti na samom početku namaza.

Takođe, osoba zanijeti da klanja ikindijski fard pa se u toku samog namaza sjeti da nije klanjao podne-namaz i želi da ovaj ikindijski fard promijeni u podnevski. Ovo takođe nije dozvoljeno jer kod posebnog namaza nijjet mora postojati od samog njegovog početka.

Promjena nijjeta iz općenitog namaza ka posebnom namazu:

Npr. osoba klanja općeniti namaz –nafilu- zatim se sjeti da nije klanjao sabahski fard ili sabahske sunnete, pa promijeni nijjet dobrovoljnog namaza u sabahski fard ili sabahske sunnete. Ovo, takođe, nije ispravno.

Što se tiče promjene nijjeta iz posebnog namaza ka općenitom namazu

Npr. osoba otpočne da klanja sabahske sunnete pa se u toku samog namaza sjeti da ih je već klanjao, pa promijeni nijjet u nafilu namaz.

Takođe, osoba sama otpočne da klanja fard-namaz pa u toku njegova namaza iskupi se džemat i on želi da obavezni namaz promijeni u nafilu i skrati namaz na dva rekata da bi klanjao fard-namaz sa džematom. Ovo je dozvoljeno jer on mijenja nijjet od posebnog namaza ka općenitom.

Zaključak:

Iz posebnog namaza ka posebnom namazu: nije dozvoljeno mijenjati nijjet.

Iz općenitog ka posebnom namazu: nije dozvoljeno mijenjati nijjet.

Iz posebnog ka općenitom namazu: dozvoljeno je promijeniti nijjet.

Muhammed b. Salih el-Usejmin, Medžmu’u fetava (12/347)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments