Thursday, July 25, 2024
HomeHadis danaHadis dana - o adabima traženja dozvole za ulazak

Hadis dana – o adabima traženja dozvole za ulazak

Prenosi Ebu-Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

Tri puta se traži dozvola za ulazak, pa ako ti dozvoli uđi, a u suprotnom se vrati.”[1]

 

         Biografija ravije:

Ebu-Musa Abdullah ibn Kajs ibn Sulejm el-Eš’ari je plemeniti ashab, bio je namjesnik Kufe. Preselio je 50. god. po Hidžri.

 

         Kratki komentar hadisa:

U hadisu je dokaz da je propisano ponavljanje selama kada se spoji sa traženjem dozvole za ulazak, i da je ponekad propisano ponavljanje samog selama ako je grupa velika, ili neki od njih nisu čuli, a žele se svi obuhvatiti sa selamom, tada je potrebno ponoviti drugi put, i treći put a neće se prelaziti više od tri puta. Forma traženja dozvole za ulazak je da se kaže: Esselamu alejkum, mogu li ući? A zatim je pred njim izbor da spomene svoje ime ili da se ograniči na nazivanje selama.

 

         Smjernice hadisa:

  1.              1.     Tri puta se traži dozvola za ulazak, pa ako mu se dozvoli ući će, a u suprotnom će se vratiti.
  2.              2.     Nema smetnje da se traži dozvola više od tri puta ako je čovjek siguran da ga ukućani nisu čuli.
  3.              3.     Zabranjeno je gledanje kroz otvore unutar kuće.
  4.              4.     Dugo pritiskati na zvonce ili mnogo kucati nije od adaba traženja dozvole za ulazak.
  5.              5.     Prilikom traženja dozvole za ulazak ne treba stajati ispred vrata nego sa lijeve ili desne strane.
  6.              6.     Traženje dozvole za ulazak posredstvom sirene na autu ili biciklu uznemirava ljude.
  7.              7.     Musliman ne ulazi ni u čiji privatni posjed osim poslije traženja dozvole za ulazak.
  8.              8.     Vaspitan učenik ne ulazi u učionicu kada je u njoj nastavnik a da ne traži dozvolu za ulazak od nastavnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Buharija (3/2305), broj 6245, Knjiga o traženju dozvole za ulazak, poglavlje: Tri puta se naziva selam i traži dozvola za ulazak, i Muslim (3/1694), broj 2153, Knjiga o adabima, Poglavlje o traženju dozvole za ulazak.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments