SvedskaDawetskaOrganizacija vam predstavlja video predavanje od brata Hajrudin Ahmetovic -.”Muslimani u vremenu iskušenja i nereda”
www.s-d-o.org