SvedskaDawetskaOrganizacija vam predstavlja video predavanje od brata Hajrudin Ahmetovic -.”Novotarije u vjeru (Bid’ah)”
www.s-d-o.org