Jedno od pitanja i odgovora se seminara u Norrköpingu, novembar 2015