Wednesday, June 19, 2024
HomeStudijePlan i program

Plan i program

Sira ­ Životopis Allahovog Poslanika s.a.w.s.

Plan i program rada

1. Definicija Sire, izvori, koristi i ciljevi proučavanja sire

2. Predislamski Arapi (političko, društveno i vjersko stanje), porijeklo Poslanika

s.a.w.s., njegovo a.s. rođenje.

3. Život do poslanstva (boravak u Benu Sad, ostanak bez majke i djeda, život kod

amidže, bitka El­Fidžar, ženidba sa Hatidžom r.a., presuda oko Kabe)

4. Objava, tri godine tajne dawe, javni poziv u Islam, načini odupiranja dawi.

5. Prva i druga hidžra u Abesiniju, Hamza r.a. i Omer r.a. primaju islam, sveopći

bojkot.

6. Godina Tuge, pozivanje u Islam izvan Mekke (odlazak u Taif, 6 stanovnika Jesriba

prima Islam), događaj Isra’ i Miradž.

7. Prva i druga prisjega na Akabi, Poslanikova s.a.w.s. hidžra, izgradnja

Poslanikovog mesdžida, bratimljenje Muhadžira i Ensarija, ugovor sa Židovima Medine,

Medinska povelja.

8. Mušrici Mekke provociraju muslimane u Medini, Bitka na Bedru (povod sukoba,

priprema za bitku, tok bitke, rezultat bitke)

9. Pohod na Jevreje Benu Kajnuka, ubistvo Kaba ibn Ešrefa.

10. Bitka na Uhudu (povod bitke, promjena plana bitke, izdaja munafika, tok bitke,

kraj bitke i njene posljedice)

11. Pohodi, izvidnice i događaji između Uhuda i Ahzaba, bitka na Hendeku (Ahzab),

pohod na Jevreje Benu Kurejza.

12. Pohod na Benu Mustalik i potvora na Aišu r.a., i pokušaj da se zavade Muhadžiri i

Ensarije.

13. Ugovor na Hudejbiji, vraćanje Ebu Džendela Kurejšijama, pozivanje u Islam

vladara džava, bitka na Hajberu, Bitka na Muti.

14. Oslobađanje Mekke, bitka na Hunejnu.

15. Pohod na Tebuk, masovan prelazak plemena u Islam, oprosni hadždž.

16. Posljednji dani Poslanika s.a.w.s., bolest, preseljenje na ahiret, i dolazak na vlasti

Ebu Bekra r.a., i prvi potezi njega kao halife.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments