Akcija koju smo vodili prije ramazana za one koji su iskušani poplavama u Bosni i Hercegovini.
Hvala Allahu swt skupili smo 29502 SEK. Molim Allaha swt da nagradi sve one koji su pomogli a i one koji to nisu mogli.

Švedsa Dawetska Organizacija – SDO