Prvo predavanje sa seminara u Stockholmu, septembar 2015