Prijava za islamsku skolu

0
1065

Information och anmälan

Med målet att efterlämna generationer som lever utefter Koranens budskap och Profetens, Sallallahu alejhi we sellems, sunnah erbjuder vi med Allahs hjälp och tillåtelse möjligheten att utbilda era barn och ungdomar online på svenska inom Islams grunder, även kallat Medrasah.

Vi ser en stor vinning i detta eftersom att majoriteten av våra barn som är bosatta i Sverige förstår ingående termer och uttryck bättre på det svenska språket.

Vår utgångspunkt tar avstamp i framförallt Aqida, det vill säga troslära. Sedermera grundläggare jurisprudens – Fiqh inom områdena renlighet, bönen, fasta etc. Det innebär att det innehåller delar som är essentiella för var muslim i det vardagliga livet att lära sig, med målet att uppfylla det som vår Upphöjde Skapare har beordrat oss.
Efter det övergår vi till ämnena Ahlaq – etik och uppförande, Profetens Sallallahu alejhi we sellem, sira – den Profetiska biografin samt Tafsir – tolkning av vissa utvalda kortare suror ur Koranen.

Alla ämnen kommer vara anpassade till barnen och ungdomarnas förmåga och ålder att lära samt förstå, vilket även innefattar att vuxna som vill gå igenom grunderna igen kan ha nytta av dessa tillfällen.