Tuesday, May 28, 2024
HomeStudijeRuknovi imana

Ruknovi imana

Lekcija br. 4

Ruknovi (temelji) Imana – Džibrilov hadis

 

Video “Ruknovi (temelji) Imana – Džibrilov hadis” 

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

Ruknovi (temelji) Imana – Džibrilov hadis

1. Riječ rukn (ركن) u arapskom jeziku označava temelj ili stub na koji je nešto naslonjeno.

U šerijatskoj terminologiji kada kažemo Rukn (temelj) nečega mislimo na sastavni dio te stvari, bez koje ta stvar ne bi postojala.

 

2. Ruknova Imana ima šest.

Spomenuti su u poznatom ”Džibrilovom hadisu”:

Od Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:

“Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se prema nama čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prislonio svoja koljena uz njegova, a ruke je stavio na svoja stegna, i zatim rekao:

‘Muhammede, obavijesti me o Islamu.’

Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hadž obaviš posjećujući Kabu, ako budeš u mogućnosti.’ Na to će onaj nepoznati čovjek: ‘Istinu si rekao.’ Kaže Omer: ‘Mi mu se začudismo, pita ga a zatim veli: ‘Istinu govoriš.’

Onda taj čovjek reče: ‘Obavijesti me o Imanu.’

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.’

Na to nepoznati čovjek reče: ‘Istinu si rekao, pa obavijesti me o ihsanu.’

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zasigurno, vidi.’

Zatim nepoznati čovjek reče: ‘Obavijesti me o Sudnjem danu (kada će nastupiti).’

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to odgovori: ‘Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.’

‘Pa obavijesti me o njegovim predznacima’, reče nepoznati,

a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:

‘Kada robinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš gole, bose, siromašne čobane kako se nadmeću u gradnji.’

Zatim taj nepoznati čovjek ode. Nakon nekog vremena Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: ‘Omere, znaš li ko je bio onaj što me je pitao?’ Ja rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’

Onda Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:

‘To je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.”

(Ovaj rivajet zabilježio je Muslim)

 

 

3. Onaj ko negira jedan od ovih 6 temelja nije vjernik, to jest izašao je iz Islama i postao nevjernik.

Dokazi:

a) Rekao je Uzvišeni:

وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

”A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao.” (An-Nisa, 136.)

U Tefsiru od Taberija u komentaru na ovaj ajet se kaže: ”Otišao je sa parvog ciljanog puta,…..,zato što je postao nevjernik onaj ko negira ove stvari, i time je izašao iz Allahove vjere koju je On propisao svojim robovima.”

 

b) U rivajetu Džibrilovog hadisa koji se prenosi od Ibn Omera da je, kada je upitan o ljudima iz Iraka koji negiraju Allahov kader, rekao: ”Ako ih sretneš obavjesti ih da se ja odričem njih, i da su se oni odrekli mene. Tako mi Onoga u Koga se kune Abdullah ibn Omer da neko od njih ima zlata koliko brdo Uhud, a zatim to podijeli, Allah to neće primiti od njega sve dok ne povjeruje u kader.” (Bilježi Muslim)

Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u knjizi El-Iman El-Eusat: ”Ovo što je rekao Ibn Omer je jasan govor o proglašavanju kaderija nevjernicima.”

 

c) Ibn Hazm u svojoj knjizi El-Fasl (3/204) prenosi koncenzus (jedinstveno mišljenje) svih učenjaka Ehli sunneta da onaj koji negira Allaha dž.š., Njegovog Poslanika s.a.w.s., ili ono o čemu su nas oni obavjestili, jeste nevjernik:

”Zaista niko od sljedbenika Islama ne razilazi se po pitanju onoga ko negira Allaha dž.š. ili Njegovog Poslanika s.a.w.s. da je on kafir bez imalo sumnje.”

Pa kaže dalje u istoj knjizi (na stranici 255): ”I ispravan je koncenzus da svaki onaj koji negira nešto što je kod nas ispravno preneseno i učenjaci su složni da je to došlo od Poslanika s.a.w.s. da je taj počinio nevjerstvo.”

Rekao je šejhul Islam Ibn Tejmije: ”Ko zanegira ono za što se sigurno zna da je došlo od Poslanika s.a.w.s. takav je nevjernik i u tome nema razilaženja.” (Medžmu’ul Fetava 12/525)

Mišljenje učenjaka Ehli sunneta (da je nevjernik svako ko zanegira ispravnu predaju od Poslanika s.a.w.s.) prenosi se u dosta knjiga, neke od tih su:

– Te’vil muhtelefel Hadis od Ibn Kutejbe, str. 155.

– El-Ihkam od Ibn Hazma, 1/99

– Govor Ishaka ibn Rahoje, knjiga El-Fasl od Ibn Hazma, 3/256

– Šerh Sunne od Berbeharija, str. 31.

– El Ibana od Ibn Beta, str. 211

 

4. U hadisu Džibrila a.s. vidimo također da je Poslanik s.a.w.s. podijelio vjeru u tri stupnja: Islam, Iman i Ihsan. Ovo navodi šejhul Islam Ibn Tejmije u knjizi El Iman na stranici 16., i 17.

On navodi i Kur’anski ajet koji to potvrđuje:

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير

”Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izaberemo; biće onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih umjerenih, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti – za to će veliku blagodat dobiti.” (Fatir, 32.)

a) Prvi i najniži stepen vjere je muslim – to je onaj u čije srce Iman još nije ušao, iako se drži spoljnjih djela tj. Islama, kao što kaže Allah dž.š:

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم

”Neki beduini govore: Mi vjerujemo! Reci: Vi ne vjerujete, ali recite: ”Islam smo primili!”, a iman još nije ušao u srca vaša.” (El-Hudžurat, 14.)

b) Drugi stepen je mu’min – to je onaj koji se drži spoljnih djela, i u čije srce je ušao Iman

c) Treći stepen muhsin – onaj koji je dostigao najveće stepene u vjeri, koji se takmiči i žuri u činjenju dobrih djela.

 

5. U hadisu Džibrila a.s. pod pojmom Iman je definisano vjerovanje srcem u 6 ruknova Imana, a pod pojmom Islam su definisana vanjska djela.

Dakele, kad se u jednom tekstu (hadisu) spomenu u Islam i Iman zajedno, onda Islam označava vanjska djela, a Iman označava samo vjerovanje srcem.

A ako se riječi Iman i Islam spomenu pojedinačno onda oni imaju ista značenja, i tada Iman obuhvata i vjerovanje srcem i vanjska djela. (Pogledati na 22. str. knjige El Iman od Ibn Tejmije)

Za to imate puno dokaza, a neke od njih smo spomenuli i na prethodnom dersu:

– Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šesdeset i nekoliko dijelova. Najuzvišeniji dio je govor La ilahe ilallah, a najniži jeste uklanjanje prepreke sa puta, a i stid je dio Imana.” (Mutefekun alejhi)

– Od Ebu Malija El-Eš’arija r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Čistoća je uslov imana.” (Bilježi Muslim) I u ovom hadisu se vidi da je Poslanik s.a.w.s. uvrstio djelo u Iman.

– Poslanik s.a.w.s. je upitao ashabe: ”Znate li šta je Iman u Allaha Jedinog?”, a oni su odgovorili: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Tada im Poslanik s.a.w.s. reče: ”Svjedočenje da nema drugog božanstva sem Allaha dž.š. i da je Muhammed Njegov Poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata, post ramazana, i da dajete od ratnog plijena petinu.” (Buharija i Muslim)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments