Sira – Životopis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu

Lekcije

 1. Uvod u Siru
 2. Predislamski arapi
 3. Život do poslanstva
 4. Početak objave, tajni i javni poziv u Islam
 5. Prva i druga hidžra
 6. Godina tuge
 7. Prva i druga prisjega na Akabi
 8. Bitka na Bedru
 9. Pohod na jevreje Benu Kajnuka
 10. Bitka na Uhudu
 11. Pohodi
 12. Pohod na Benu Mustalik
 13. Ugovor na Hudejbiji
 14. Potvora na Aišu radijallahu anha