Tag "dzemat"

SUAP – fond za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA U IME ALLAHA SVEMILOSNOG, SAMILOSNOG SVIMA KOJI MOGU I ŽELE POMOĆI   Predmet: APEL za učešće u akciji prikupljanja novčane pomoći za socijalno ugrožene arapske porodice, putem Fonda SUAP   Od maja 2009. godine Fond za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama, sa sjedištem u Sarajevu uz Allahovu, subhanehu ve te’ala, pomoć pruža redovnu finansijsku pomoć; u početku je to bilo 6 porodica, da bi njihov broj