Predavanje održano u Mostaru 6 februara 2016. Preuzeto od  C.E. Emanet Mostar