Friday, June 14, 2024
HomeAktuelnoUvod u vrline Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem

Uvod u vrline Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem

Kaže Uzvišeni Allah: ”Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kane jerdžullahe vel jewmel ahire we zekerellahe kesira”, što u prijevodu znači: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, za onoga koji za Allahovim zadovoljstvom i ahiretom žudi i koji Allaha mnogo spominje.” (Prijevod značenja El-Ahzab, 21.)

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji uzor vjernicima, a ovim riječima Allaha Uzvišenog naređuje se vjernicima da upravo njega, sallallahu alejhi ve sellem, uzimaju kao primjer na koji se trebaju ugledati u svom životu, radu, ponašanju pa čak i izgledu, ukoliko žele Allahovo zadovoljstvo i uspjeh i na ovom i na budućem svijetu, neka je na njega Allahov salavat i selam do Sudnjeg dana.

Lijepo li je rekao jedan od naših ispravnih prethodnika – selefu saliha, kada je upitao svoga sina: ”Sinčiću moj, na koga se ugledaš i kakav želiš biti kada odrasteš?” ”Oče moj, na tebe se ugledam i želim da budem kao ti kada odrastem, zar ti nisi najučeniji?” ”Sine moj, ja sam se ugledao na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, pa evo vidiš šta sam postao, a ako se ti budeš ugledao na mene, ništa nećeš postići, nego ugledaj se na najbolje kako bi nešto postigao.”

Ako se želimo ugledati na najbolji uzor, moramo se što bolje upoznati sa njim, a to možemo samo ukoliko se vratimo na izvore Šerijata: Kur’an i sunnet – hadis, jer su oni najvjerodostojnije opisali posljednjeg i najodabranijeg Allahovog Poslanika. A najbolji opis dale su hadiske zbirke koje svojim sadržajem tretiraju samo ovu tematiku, te zbirke su poznate pod nazivima ”Šemail Muhammedijje”, tj. ”Vrline Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, i obuhvataju većinu hadisa koji govore o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, vrlinama, kako tjelesnim tako i moralnim. Najpoznatija takva zbirka je od imama Tirmizija koju ćemo pokušati prezentovati u našim narednim druženjima.
Neophodno je znati da termin ”HADIS” ne znači samo riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego obuhvata i podrazumijeva SVE ŠTO JE ON, sallallahu alejhi ve sellem, REKAO, URADIO, ŠUTNJOM ODOBRIO I NJEGOV,  sallallahu alejhi ve sellem, OPIS.

A Njegov, sallallahu alejhi ve sellem, opis najbolje su dali njegovi drugovi ashabi. A od svih ashaba najbolje su ga opisali djeca, njegove supruge i pustinjaci, a to iz prostog razloga što su odrasli ashabi, nakon što bi ga pogledali u lice, često obarali pogled iz stida i ustručavanja prema njemu, dok djeca nisu imala razvijen takav osjećaj prema njemu, te bi ga često i veoma dugo gledala u lice do te mjere da su bili u stanju primijetiti i upamtiti i najsitnije detalje kao što npr. broj sijedih vlasi u njegovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kosi.

Tako u vjerodostojnoj predaji, koju bilježi i imam Buharija, Enes ibn Malik, radijallahu anhu, koji je kao dječak služio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govori nam kako je izgledao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel niti crnoput, ni kovrdžave a niti potpuno ravne kose, Allah ga je odabrao za poslanika kada je imao 40 godina. Proveo je u Mekki 13, a u Medini 10 godina. Umro je u 63. godini, a u kosi i bradi nije imao ni dvadeset bijelih vlasi.”

A Bera’ ibn Azib, radijallahu anhu, još dodaje: ”…srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju. Oblačio je svoj crveni ogrtač i nikada nisam vidio nekog ljepšeg od njega.”

Alija ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, govorio je za njega, sallallahu alejhi ve sellem: ”…nije bio ni visok ni nizak, krutih šaka i stopala, krupnih kostiju, zglobova i glave, te sitnih dlačica na prsima. Kada bi hodao, koračao bi žustro kao da silazi nizbrdo. Nikada ni prije ni poslije nisam vidio nekoga sličnog njemu.”

A Ebu Hurejre, radijallahu anhu, za njega, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”…bijaše bijele puti kao da je stvoren od srebra, blago valovite kose.”

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments